Montáž

Jednoduchá a rýchla montáž.

Drevené panely je možné inštalovať dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je bez betonáže na zemné vruty, ktoré sa natĺkajú do zeminy (trávy) do požadovanej výšky. Do pozinkovej kotvy sa pripevnia vrutami nosné masívne hranoly. Keďže plotový dielec má rozmer 180×180 cm vnútorný rozmer medzi jednotlivými stĺpmi musí byť 180cm. Na samotný začiatok pri rovnom povrchu je potrebné osadiť počiatočný a koncový bod podľa ktorých si určíme výšku (medzeru) od povrchu zeme smerom k spodku plotu. Daný postup je aj znázornený na obrázkoch.

Obr.1    Obr.2  Obr.3  Obr.4

Druhý spôsob je uchytenie plotu už do jestvujúceho betónového základu na pozinkované kotvy.