Inštalačný materiál

Inštalácia plotových panelových dielcov a plotov Klasik.

Plotové diely sa obvykle inštalujú na plotové stĺpiky. Nie je problém prispôsobiť inštaláciu týchto dielov aj na jestvujúcu plotovú konštrukciu. Plotové drevené stĺpiky je možné ukotviť dvoma spôsobmi. Prvý a zároveň najpevnejší spoj stĺpika je kotvenie do betónovej pätky alebo betónového pásu. Pri takomto kotvení sa používajú konzoly. Ak sa inštalácia stĺpikov vykonáva už na jestvujúce pätky alebo pás, v takom prípade sú vhodné konzoly účko, kaslík, prelis a výklopný kaslík. Pokiaľ je betonáž len v príprave, tak je lepšie použiť konzoly ponorné. Konzola je inštalačný prvok, na ktorý sa vrutmi prichytí drevený stĺpik s betónovým prvkom. Druhý spôsob uchytenia stĺpika je inštalácia na zemný vrut. Pri tejto inštalácii nie je potrebná betonáž. Zemný vrut sa zavrtá do zeme a stĺpik sa prichytí na zemný vrut pomocou skrutiek. Takýto spôsob uchytenia nie je vhodný pri výstavbe dlhého a vysokého plotu.

IMG_2814
Plotový stĺpik

konzola ucko
konzola ucko

konzola kaslik
Konzola kaslík

konzola ucko prelis
Konzola s prelisom

konzola kaslik vyklopny
Konzola výklopná

konzola betón ponorná
Konzola do betónu ponorná

zemný vrut
Zemný vrut

ciapka jednoducha
Čiapka s guľou

ciapka
Čiapka ihlan