Inštalačný materiál

Inštalácia plotových panelových dielcov a plotov Klasik.

Plotové diely sa obvykle inštalujú na plotové stĺpiky. Nie je problém prispôsobiť inštaláciu týchto dielov aj na jestvujúcu plotovú konštrukciu. Plotové drevené stĺpiky je možné ukotviť dvoma spôsobmi. Prvý a zároveň najpevnejší spoj stĺpika je kotvenie do betónovej pätky alebo betónového pásu. Pri takomto kotvení sa používajú konzoly. Ak sa inštalácia stĺpikov vykonáva už na jestvujúce pätky alebo pás, v takom prípade sú vhodné konzoly účko, kaslík, prelis a výklopný kaslík. Pokiaľ je betonáž len v príprave, tak je lepšie použiť konzoly ponorné. Konzola je inštalačný prvok, na ktorý sa vrutmi prichytí drevený stĺpik s betónovým prvkom. Druhý spôsob uchytenia stĺpika je inštalácia na zemný vrut. Pri tejto inštalácii nie je potrebná betonáž. Zemný vrut sa zavrtá do zeme a stĺpik sa prichytí na zemný vrut pomocou skrutiek. Takýto spôsob uchytenia nie je vhodný pri výstavbe dlhého a vysokého plotu.

IMG_2814
Plotový stĺpik

 

Rozmer: 9x9cm
Výška 100cm v sume: 11€ s DPH
Výška 200cm v sume: 15€  s DPH
Konzola U – čko
Rozmery:
a: 90 mm
b: 50mm
c: 200mm
d: 200mm
Cena: na vyžiadanie

 

Konzola U – rovná
Rozmery:
a: 90mm
b: 120mm
c: 60mm
 
Cena: na vyžiadanie
Konzola s prelisom
Rozmery:
a: 60 mm
b: 90 mm
c: 150 mm
Cena: na vyžiadanie
Konzola do zeme
Rozmery:
a: 90 mm
b: 750 mm
 
Cena: na vyžiadanie
Konzola na roxore
Rozmery:
a: 90 mm
b: 60 mm
c: 120 mm
Cena: na vyžiadanie
       

 

Zemný vrut

Rozmery:

a: 90 mm

b: 800 mm

Cena: na vyžiadanie

Uholníková spojka

Cena: na vyžiadanie

Čiapka s guľou

Čierne prevedenie

Cena: na vyžiadanie